Асхат Асманов

Устаз

Предпросмотр курс

Рұқсаттарыңыз көру үшін, сабақтарды осы курс алдымен сатып алуға бұл курс.
Қазір сатып алу
Асхат Асманов

ммрмлидориодилир иои

Рұқсаттарыңыз көру үшін, сабақтарды осы курс алдымен сатып алуға бұл курс.
Қазір сатып алу

Курс туралы:

  • Сабақ 20
  • Азық-лігі 1 час
  • Оқытылды 200
  • Дағдысы 1